asdadsa
2021-01-07_12h35_25.png
28-10-2021

JobManager 01.26 release - updated 2021-11-30

Vi har færdiggjort version 01.26 af JobManager.

Denne version indeholder nogle gennemgribende ændringer i kernen af JobManager. Derfor har den været længe undervejs.
Den nye version har kørt i drift hos en håndfuld udvalgte kunder siden starten af oktober.

Versionen bliver lagt til download ultimo november. Versionen er gennemtestet og stabil, og kan rekvireres allerede nu ved henvendelse til support@dynalogic.dk.
Opdateret 16. december 2022
SaaS version er klar til download.

Opdateret 30. november 2021
Versionen er lagt til download. Husk at teste denne version ekstra grundigt, da det er en større opdatering.

JobManager 01.26 indeholder support for tidsregistrering i forskellige tidszoner og næsten 80 rettelser/forbedringer, som fremgår af installationspakkens changelog.

Her kan vi bl.a. fremhæve:

 • Tidszone
  Dette er den største og mest gennemgribende ændring i denne version.
  Giver mulighed for at medarbejdere kan registrere tid i andre tidszoner.
 • Medarbejder PIN-kode
  • Medarbejder kan skifte sin egen PIN-kode (tidligere kaldet ”password”) i JobManager.
   Vi har altid haft mulighed for at kræve kode ved tidsregistrering og/eller visning af saldi.
   Medarbejderen kan nu selv skifte denne fra både NAV og/eller APP.
  • Man kan opsætte, så man kun skal angive kode ved angivelse af medarbejder og ikke igen, når man trykker på vis saldo.
 • Vedhæftninger
  Der er kommet en ny BC/NAV tabel hvor man kan gemme billeder og tekst.
  Dette erstatter hvor man før gemte ting på et file-share og linkede til ting i BC/NAV.
  Vi har som standard implementeret det på jobs, journalstemplinger, spørgeskema spørgsmål og besvarelse af spørgeskema.
 • Spørgeskema besvarelse i BC/NAV
  • Som beskrevet ovenfor kan man tilknytte billeder og tekst til et spørgsmål. Disse bliver så vist ved besvarelse (i BC/NAV).
   Det kan være en vejledning i hvad man f.eks. skal måle.
  • Som beskrevet ovenfor kan man tilknytte billede og tekst til et svar. Her kan medarbejderen skrive en uddybning eller dokumentere med billede.
  • Man kan indsætte variable i spørgeskemaer. Dette kan være opslag i BC/NAV tabeller. Man kan f.eks.
   • Indsætte varenummer, vareattributter etc. i spørgsmålsteksten
   • Indsætte feltværdier fra varen eller vareattributter i min/max felterne.
  • Den eksisterende mulighed for at aktivere andre spørgsmål i forhold til tidligere spørgsmål er udbygget. Man kan nu laven en ”omvendt” aktivering (”not” / ”ikke sand”)
 • Special registreringsside til hurtig Komme/Gå.
  Medarbejder skal bare angive nummer, så vil der automatisk blive lavet en komme registrering (hvis gået) og visa versa.
 • Specielle rettelser vedr. JobManager APP
  • Sortering af joblister i APP
   På listerne med jobs på forsiden (f.eks. ”Sager”) kan medarbejderen nu selv bestemme sorteringen.
   Der kan vælges de felter, som er synlig på listen.
  • Debug information i APP
   Ved at holde finger (eller mus) nede på bundlinie i APP, kan man få vist hvilket brugerinterface der er valgt.
   Dette gør det meget nemmere for dem, som sætter APP op.
  • Spørgeskema besvarelse i APP
   • Ny knap ved besvarelse, som viser en liste over alle spørgsmål og deres svar.
   • Ny knap ved besvarelse, som viser en oversigt over alle spørgsmål – grupperet efter ”Overskrift”.
    Der kan hurtigt springes til ønskede spørgsmål.
   • Mulighed for at tilknytte billeder og udvidet tekst (forklaring) til en besvarelse af et spørgsmål.
  • Mulighed for at lave opsætning af hvilke felter der skal vises under ”Igangsat”
  • Brugerinterface har under APP fået en mulighed ”Skjule registrering”.
   Denne kan vælges hvis man kun ønsker at vise de ting, som vedrøre ”Timekladde”.
   Skjuler f.eks. knapperne ”Komme”, ”Gå” og ”Pause” på forsiden – og ”Start” og ”Fortsæt” inde på joblisterne.
  • Mulighed for i APP timekladde at ændre start-/slutdato.
   Profildatoen forbliver den samme, men kan bruges hvis man f.eks. vil registrere start søndag aften, men mandag skal være profildato.
  • Nyt menupunkt på forsiden ”Billedkø”
   Kan bruges hvis man primært anvender en PC til tidsregistrering og besvarelse af spørgeskemaer.
   Man kan så benytte APP til alene at tage billeder, som senere kan anvendes inde i PC klienten og tilknyttes registreringer og/eller besvarelse af et spørgeskema.
 • Opsætning af beregninger
  • Mulighed for at kopiere overenskomst på tværs af beregninger.
  • Nye faktabokse på Løntælleværker, som viser betingelse og anvendte lønarter.
 • På siden med medarbejdergrupper og brugerinterface er der lavet faktabokse, som viser hvilke medarbejdere der er tilknyttet.
 • Ugenumre i Beregning og Godkendelse.
 • Mulighed for prioritering af IPO jobs
 • Vis sagsposter fra Beregning og Godkendelse og Stemplingshandlinger.
 • Nye løneksporter til lønsystemerne:
  • Intect
  • Acerta
  • 365Løn
 • Endvidere er det tilføjet omkring 25 nye events, som udviklere kan bruge til at programmere op mod JobManager.
 • Oversættelse til finsk
  • Hele JobManager modulet er nu oversat til finsk
  • Standard medleveret i extension udgaverne og kan udleveres til FOB versionerne ved hendendelse til support@dynalogic.dk

 

Hvis kunden har fået lavet kode ændringer til den mobile løsning til timeregistrering, så skal disse opgraderes inden NAV/BC opgraderes.
Kontakt support@dynalogic.dk herom, med angivelse af Firmakode og hvilken JobManager versioner der opgraderes hhv. fra og til.