JobManager 01.30 release

d. 30 sep. 2022
0130

Tak for input fra jer partnere - både før, under og efter vores Partner Event lige før sommerferien. En del af rettelserne i denne version er faktisk baseret på ønsker fra jer partnere.

Versionen indeholder 33 rettelser/forbedringer, som fremgår af installationspakkens changelog. Fra og med denne version er changelog også tilgængelig på dansk.

Her er de største/vigtigste forbedringer:

 • Beregning og Godkendelse
  • Ny faktaboks med lønlinier (default skjult)
  • Forbedringer til medarbejder-faktaboks
  • Rapporten "Specifikation af tid og lønlinier" kan nu kaldes direkte fra skærmbilledet
 • Trigger kan anvendes til at droppe tolerance på hhv. Komme og/eller Gå tidspunkterne
 • En forbedring af Anden/Tredje Skema Type på Tidsskema er nu muligt med den nye Skematype Overstyr tabel. Dette tillader ubegrænset antal alternative Skematype skift med trigger
  Ydermere kan det nu sættes fælles for hele tidsskemaet, en dag eller skifte etc. Hvilket gør det meget lettere at vedligeholde
 • Mulighed for angivelse af Nummerplade og/eller KM tæller ved registrering af kørsel
 • Ved anvendelse af trigger til at skifte tidsskema understøttes nu automatisk søgning efter korrekt skifte
 • Forbedringer til rapporten Specifikation af tid og lønlinjer under "Komme & Gå" sektionen
  • Ugedag tilføjet
  • Hvis medarbejderen er markeret som "Uden Komme & Gå" kan vises tid for første og sidste registrering
  • Ugenummer tages nu fra profildato
 • På siden med Beregninger er tilføjet en faktaboks indeholdende de tilknyttede medarbejdere
  • På siden med Overenskomster er tilføjet to faktabokse indeholdende de tilknyttede medarbejdere
 • De mange felter under JobManager brugerinterface er nu grupperet mere/bedre for at optimere overblikket og oplevelsen i webklienten
 • JobManager Mobile
  • Medarbejder kan gemme sortering i joblisterne
  • Default sortering i listerne kan sættes op i Mobile Sider
  • Mulighed for at angive Posteringsbeskrivelse 1 og 2 i Timekladde
  • Mulighed for at ændre tidszone i Timekladde i JobManager Mobile
  • Linjerne i Timekladde sorteres nu i korrekt kronologisk rækkefølge
  • Billedkø viser nu antallet af billeder
 • Alt-Q søgning udvidet for JobManager, så søgning på f.eks. "Tidsskema" eller "Overenskomst" leder hen til "Beregning", hvor det skal sættes op

JobManager er nu oversat til:

 • French (Belgium)
 • Dutch (Belgium)

Var allerede nu tilgængelig i SaaS som 1.29.14602.0.
Nu også til On-Prem i denne release.