Dal-Bo A/S

DALBO sparer tid, laver effektiv dataopsamling og skaber overblik

Produktion Case studio
Svejser 550X300

Hos Dal-Bo A/S havde man gennem nogle år kørt JobManager – supporteret af Dynalogic – på virksomhedens daværende ERP-system, Microsoft XAL. Men ifølge Helene Nyrup Hansen, der er ansvarlig for lønningsbogholderiet, var det forbundet med store fordele – også for anvendelsen af JobManager, da Dal-Bo i december 2016 gik over til Microsoft Dynamics NAV.

“For mig som lønningsbogholder har det betydet en stor tidsbesparelse, hvilket var overraskende for mig, fordi jeg i forvejen brugte JobManager. Men det at JobManager nu blev en helt integreret del af vores ERP-løsning, betød lettere arbejdsgange. Hvor jeg tidligere brugte 1½ dag på at skrive lister ud til brug i lønningsbogholderiet, tager det mig kun 3-4 timer i dag,” forklarer Helene Nyrup Hansen.

”Hertil kommer, at netop fordi JobManager er fuldstændig integreret i NAV, så behøver jeg ikke huske eller ”håndlave” dele af arbejdsprocessen. Alle de dele af arbejdet, jeg skal foretage, er standard og automatiserede i JobManager.”

Også let og effektivt for folk i produktionen

Inden Helene tog JobManager i brug, var hun omhyggelig med at få defineret alle relevante typer af data, bl.a. medarbejderkartotek, lønposter, mødeprofiler, overenskomster og meget mere.

”Fordi basisarbejdet er gjort grundigt, kan vi bruge en masse faciliteter i JobManager og både spare tid og sikre, at ting bliver registreret rigtigt. Det gælder fx den enkelte medarbejders arbejde. Hver produktionsmedarbejder registrerer nemlig sig selv på en produktionsordre. Det sker med et medarbejderkort med stregkode. Med den kan medarbejderen sikkert og effektivt registrere sit arbejde. Det betyder både, at den enkelte medarbejder får den rigtige løn, men også at ledelsen kan lave tidsopsamling på en given produktion og hermed se, hvordan tidsforbruget påvirker kostprisen,” forklarer Helene Nyrup Hansen.

Giver ledelsen overblik

Men det er ikke kun tidsforbrug på den enkelte produktion, som ledelsen har glæde af.

”Ledelsen bruger forskellige udtræk fra JobManager. De kan fx trække fraværsstatistiker eller se indirekte produktionsomkostninger. Og generelt har de via JobManager et overblik over ressourceanvendelsen helt generelt.”

Godt forberedt implementering

”Implementeringen af Microsoft Dynamics NAV gik over al forventning,” siger Helene Nyrup Hansen, der selv var med helt fra starten og fungerede som bindeled mellem administration og produktion i forhold til NAV.

”Processen var forberedt grundigt sammen med Dynalogic med oprettelse af data og flowtests over en periode. Så fredag den 1. december 2016 lukkede vi ned i Microsoft XAL, kørte alle relevante data ind i NAV og gik i luften mandag den 3. december på det nye system.

”Og hvis det skulle ske, at jeg får brug for hjælp til at knække en nød i systemet, har jeg en fast kontakt hos Dynalogic, som jeg via TeamViewer kan lave skærmdeling med, så vi kan se og arbejde med de samme skærmbilleder. På den måde kan vi lave korte og meget effektive møder og hurtigt løse problemer eller skabe mere hensigtsmæssige arbejdsgange,” slutter Helene Nyrup Hansen.

"For mig som lønningsbogholder har det betydet en stor tidsbesparelse, hvilket var overraskende for mig, fordi jeg i forvejen brugte JobManager. Men det at JobManager nu blev en helt integreret del af vores ERP-løsning, betød lettere arbejdsgange. Hvor jeg tidligere brugte 1½ dag på at skrive lister ud til brug i lønningsbogholderiet, tager det mig kun 3-4 timer i dag,” "
Helene Nyrup Hansen, Lønbogholder, Dal-Bo