JobManager 01.32 release

d. 14 mar. 2023
0132

Versionen indeholder 24 rettelser/forbedringer, som fremgår af installationspakkens changelog. Husk fra version 01.30 er changelog også tilgængelig på dansk.

Den største nyhed er det nye Godkend registreringer skærmbillede, som er en ny udgave af Beregning og Godkendelse (*). Dette nye skærmbillede er optimeret til web klienter og giver et bedre overblik/flow i arbejdsgangene omkring beregning af tider. Endvidere er det nu muligt allerede på listen over medarbejdere/datoer at få viste f.eks.:

  • Normaltid, overtid, flex etc.
  • Komme/Gå tidspunkter
  • Er der anvendt specielle tillæg
  • Er der kilometer

I forbindelse med udviklingen af Godkend registreringer er der lavet helt nye muligheder for statistikker/kolonner. Disse muligheder er endvidere brugt på udskriftern Specifikation af tid og løn, en ny statistik udskrift og visning af statistik/saldi for medarbejderen.

Se disse 3 videoer med eksempler på ovenstående:

Andre væsentlige forbedringer:

  • Forbedringer til Spørgeskema
  • Forbedringer til Mobile
  • Skærmbilledet med JobManager Jobs giver nu mulighed for multi markere jobs ifbm. afslutning, genåbning og igangsættelse
  • Skærmbilleder til registering af tid giver nu mulighed for at afmærkere et valgt job.

Tak for input fra jer partnere. En del af rettelserne i denne version er igen baseret på ønsker fra jer partnere.

(*) Skærmbilledet Beregning og Godkendelse forbliver indtil videre i JobManager, men vi anbefaler at skifte til de nye muligheder i Godkend registreringer.